Wie zijn we

Wij zijn de VG Innovators. Met een zwerm van diverse organisaties uit de verstandelijk gehandicaptensector vormen wij een informeel netwerk. We delen kennis en ervaring op het gebied van technologie en zorginnovatie. Wij geloven dat samenwerken de toekomst heeft en dat je de beste zorg kunt leveren als je innoveert. Een aantal voorbeelden van wat wij doen:

  • Kennis over producten uitwisselen
  • Casussen inbrengen en samen innovatieve oplossingen aandragen
  • Toekomstvisie schetsen
  • Samen optrekken in pilots en projecten
  • Verbinding maken met bedrijven, zorginstellingen en de overheid
  • De eerste landelijke hackathon in de VG sector (meer info op www.vghackathon.nl)