VG Innovators Next Level

 

De VG innovators zwerm bestaat nu drie jaar waarin er veel kennis en kunde gedeeld is om samen te werken aan een betere zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Wat ons wel opvalt is dat er tussen de VG-instellingen nog grote verschillen bestaan tussen de innovatievolwassenheid alsook hoe innovatie aangevlogen wordt binnen de organisatie.

Wij willen leren van deze verschillen, om zo de best-practices in de sector op te halen en te delen met elkaar. Daarom hebben we alle bestuurders en VG innovators 28 maart 2019 uitgenodigd om met elkaar in dialoog te gaan over het vraagstuk hoe we nu succesvolle innovaties kunnen opschalen. 

Dit was een groots succes waarbij meer dan 90 bestuurders en innovators samen aan de slag gingen om van elkaar te leren op innovatiegebied. 

Meer weten?

Wil je weten welke inzichten en ideeën er opgehaald zijn? Bekijk dan de samenvatting van de avond!

Organisatie

Erwin Pfeiffer van Triade

Jethro Hardeman van Amerpoort

Bart Rijgersberg van Middin

Sebastiaan ten Hove van Carante Next

Leon Wijnen van Amarant

Mede mogelijk gemaakt door:

Brancheorganisatie VGN &  de Rabobank

Beeldverslag